Országos Széchényi Könyvtár

magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség

2 notes

Végre jan. 30 án a rendőrség értesült arról, hogy a nihilisták egyik közlönyének, a “Narodowa Wolja” (“Nemzeti akarat”) czimű lapnak a főnyomdája a Sapernaja-utcza egyik házában van. Egy titkos rendőr elszállásolta magát a nyomda közelében s csakugyan hallotta a gépek zakatolását. Erre körülvették a házat s abban a pillanatban nyomultak a helyiségbe, mikor ott javában folyt a munka. Három férfi és két nő rögtön revolvert szegeztek a benyomuló rendőrökre, de a szoba megtelt lőporfüsttel, czélozni nem lehetett s igy csak egy rendőr sebesült meg. A helyiség lakói közül azonban a ki házigazdának s főnöknek látszott, főbe lőtte magát s halva terült el a rendőrök lábainál, míg a másik kettőt a rendőrök rövid küzdelem után megkötözték.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 29.) (via A nihilisták Szent-Pétervártt [Digitális Képarchívum - DKA-054401])

Végre jan. 30 án a rendőrség értesült arról, hogy a nihilisták egyik közlönyének, a “Narodowa Wolja” (“Nemzeti akarat”) czimű lapnak a főnyomdája a Sapernaja-utcza egyik házában van. Egy titkos rendőr elszállásolta magát a nyomda közelében s csakugyan hallotta a gépek zakatolását. Erre körülvették a házat s abban a pillanatban nyomultak a helyiségbe, mikor ott javában folyt a munka. Három férfi és két nő rögtön revolvert szegeztek a benyomuló rendőrökre, de a szoba megtelt lőporfüsttel, czélozni nem lehetett s igy csak egy rendőr sebesült meg. A helyiség lakói közül azonban a ki házigazdának s főnöknek látszott, főbe lőtte magát s halva terült el a rendőrök lábainál, míg a másik kettőt a rendőrök rövid küzdelem után megkötözték.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 29.) (via A nihilisták Szent-Pétervártt [Digitális Képarchívum - DKA-054401])

{Címkék} vasárnapi_ujság

3 notes

ÚJDONSÁGOK a Magyar Elektronikus Könyvtárban

2014. augusztus 25. és szeptember 1. között. 

2014-08-29 Gábor Béla: Ujjnyom a bűncselekmény helyszinén 
http://mek.oszk.hu/13200/13237

2014-08-29 Nyáry Pál: Magyar-lengyel barátság 
http://mek.oszk.hu/13200/13235

2014-08-29 Kompolthy Tivadar: Tengeren és szárazföldön 
http://mek.oszk.hu/13200/13236

2014-08-29 Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1908-1909-ik iskolai tanévről 
http://mek.oszk.hu/13200/13234

2014-08-28 Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1906-1907-ik iskolai évről 
http://mek.oszk.hu/13200/13232

2014-08-28 Jókai Mór: Mesék és regék 
http://mek.oszk.hu/13200/13230

2014-08-28 Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1907-1908-ik tanévről 
http://mek.oszk.hu/13200/13233

2014-08-28 Bródy Sándor: Rejtelmek 
http://mek.oszk.hu/13200/13231

2014-08-27 Szini Gyula: Egy sápadt asszony 
http://mek.oszk.hu/13200/13227

2014-08-27 Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1904-1905-ik tanévről 
http://mek.oszk.hu/13200/13228

2014-08-27 Az Erdélyi R. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1905-1906-ik iskolai évről 
http://mek.oszk.hu/13200/13229

2014-08-26 Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban 
http://mek.oszk.hu/13200/13225

2014-08-26 Finta Kata: Csillaghullás 
http://mek.oszk.hu/13200/13223

2014-08-26 Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum részéről rendezett könyvkiállitáshoz 
http://mek.oszk.hu/13200/13226

2014-08-26 Igor Csaba, T.: Durumó, és más történetek az emberkertből 
http://mek.oszk.hu/13200/13224

2014-08-25 Végh Miki: Adrika 
http://mek.oszk.hu/13200/13222

2014-08-25 Uj magyar börtönügy 
http://mek.oszk.hu/13200/13220

2014-08-25 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… 
http://mek.oszk.hu/13200/13218

2014-08-25 Utasitás az uj büntető törvénykönyvhez 
http://mek.oszk.hu/13200/13221

2014-08-25 Harsányi Zsolt: Szólalj, szólalj virrasztó! 
http://mek.oszk.hu/13200/13219

{Címkék:} mek

6 notes

Országos Széchényi Konyvtár

{Címkék} hyperlapse library oszk national_library

5 notes

Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A légszivattyu-készlet egy része.
Vasárnapi Ujság, 1861. október 27.
Tudva van, hogy a lég fajsulyánál fogva bármely felületre bizonyos nyomást gyakorol. Ha már most egy csövet vizbe bocsátunk s a benne levő levegőt kiszivattyuzzuk: a csövön kivüli lég által nyomott viz a légmentes csőben oly magasra emelkedik, mig e vizoszlop a külső légnyomással egyensulyba nem jő. Ehhezképest a Samuda testvérek egy, a vaspályasinek közt végig futó csövet egyik végén kiüritettek, a másik végébe ellenben egy kölyüt helyeztek, mely természetesen, a rányomódó lég sulya által, a légmentes tér hosszában a cső másik végére löketett. Ha kölyü a sinek közti eső fölött elhaladó kocsikkal összeköttetésbe hozathatik, ugy a feladat, t. i. a levegőnek mint hajtóerőnek alkalmazása vasutaknál, meg lett volna oldva. Mivel azonban sem Clegg és Samuda ezt kielégitőleg el nem érték, sem Pilbrow később más nehézségeket legyőzni nem birt: azért az egész találmány a nyilvános forgalomra nézve minden gyakorlati eredmény nélkül abban maradt, mignem azt ujabban a “Pneumatic Despatch Company,” ha nem is személy-, de legalább levél- és csomagszállitásra azon módositással igyekszik alkalmazni, hogy a csőben tovataszitott kölyü magát a kocsit képezi, melyre a levelek és csomagok rakatnak, s igy a kölyünek egy, a csövön kivül levő szállitóeszközzeli összeköttetése egészen mellőztetik. 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=044364

Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A légszivattyu-készlet egy része.

Vasárnapi Ujság, 1861. október 27.

Tudva van, hogy a lég fajsulyánál fogva bármely felületre bizonyos nyomást gyakorol. Ha már most egy csövet vizbe bocsátunk s a benne levő levegőt kiszivattyuzzuk: a csövön kivüli lég által nyomott viz a légmentes csőben oly magasra emelkedik, mig e vizoszlop a külső légnyomással egyensulyba nem jő. Ehhezképest a Samuda testvérek egy, a vaspályasinek közt végig futó csövet egyik végén kiüritettek, a másik végébe ellenben egy kölyüt helyeztek, mely természetesen, a rányomódó lég sulya által, a légmentes tér hosszában a cső másik végére löketett. Ha kölyü a sinek közti eső fölött elhaladó kocsikkal összeköttetésbe hozathatik, ugy a feladat, t. i. a levegőnek mint hajtóerőnek alkalmazása vasutaknál, meg lett volna oldva. Mivel azonban sem Clegg és Samuda ezt kielégitőleg el nem érték, sem Pilbrow később más nehézségeket legyőzni nem birt: azért az egész találmány a nyilvános forgalomra nézve minden gyakorlati eredmény nélkül abban maradt, mignem azt ujabban a “Pneumatic Despatch Company,” ha nem is személy-, de legalább levél- és csomagszállitásra azon módositással igyekszik alkalmazni, hogy a csőben tovataszitott kölyü magát a kocsit képezi, melyre a levelek és csomagok rakatnak, s igy a kölyünek egy, a csövön kivül levő szállitóeszközzeli összeköttetése egészen mellőztetik. 

http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=044364

{Címkék} digitális_képarchívum